mirc-remoteleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
mirc-remoteleri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

İsmimi Yazana Notice Atma

RosicRucian 13:29 0

İsmimi Yazana Notice Atma & Nickimi Yazana Notice Atma 

Aşağıdaki kodu mircinizin ALT+R yapıp dosya => yeni seçin daha sonra alttaki kodu ekleyin.

Kod:

on *:text:$($+(*,$me,*)):#: {
 hinc -mu10 _sz $nick 1
 $iif(!$fopen(_sz),.fopen _sz noticem.txt)
 $iif($feof,.fseek -l _sz 1)
 if ($hget(_sz,$nick) < 2) notice $nick $fread(_sz)
}

Yukarıda kırmızı ile işaretlediğim ( noticem.txt ) orayı kendinize göre txt dosyası oluşturup ona göre orayı değiştirebilirsiniz.

Şimdi ise noticem.txt dosyasını mircinizin ana dizinine benim size vereceğim txt dosyasını atın veya oluşturup yaptığınız txt dosyanıza alt alt atacağınız noticeleri yazınız.

Noticem.Txt Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.
Devamını Gör

İdente Göre Kanala Çekme Sajoinleme Kodu

RosicRucian 13:49 0

Kanalınıza gelen nicklerin identlerine göre istediğiniz kanala çekme ( sajoin ) leme kodu

on *:join:#: {
 if $gettok($address,1,64) === İdent {
  sajoin $nick #kanal
 }
}

Yukarıda kırmızı ile gösterdiğim yerleri kanalınıza göre ayarlayınız. Mircinizde alt+r yaparak dosya => yeni seçip kodları ekleyiniz.Devamını Gör

Amsg ve Ame Mesajlarının Admin Kanalına Gitmesini Engelleme

RosicRucian 10:08 0

Amsg ve ame mesajlarınızı #opers, #log, #operhelp gibi admin kanallarına gitmesini engelleme/amsg { if $1 { var %gvn = 1 | while $chan(%gvn) { if !$istok(#help #helpers #eğitim #OperHELP #Log #OperLog #Services,$v1,32) { !msg $chan(%gvn) $1- } | inc %gvn } } }

/ame { if $1 { var %gvn = 1 | while $chan(%gvn) { if !$istok(#help #helpers #egitim #OperHelp #Log #OperLog #Services,$v1,32) { !describe $chan(%gvn) $1- } | inc %gvn } } }

Not: Kodlarınn ekleneceği yer alias bölümüdür.


Devamını Gör

Oto Nick ve Oper Şifresi Girme Otomatik Memo Okuma

RosicRucian 13:16 0
Otomatik olarak nick şifremi girilsin istiyorsanız. Aşağıdaki kodu mirc’inizin remotesine ekleyiniz.

on *:CONNECT: {
.ns ghost Nickiniz nickpass
.nick kullandiginizrumuz
.msg NickServ IDENTIFY nickpass
}

Otomatik olarak nick şifremi ve oper şifremi girsin diyorsanız gerekli yerleri düzenleyerek aşağıdaki kodu mircinize ekleyiniz.

on *:CONNECT: {
.oper Opernicki OperPass
.ns ghost Nickiniz nickpass
.nick kullandiginizrumuz
.msg NickServ IDENTIFY nickpass
}

Servera girdiğinizde otomatik olarak ayarladığım kanallara girebileyim diyorsanız gerekli yerleri düzenleyip aşağıdaki kodları mircinize ekleyiniz.

on *:CONNECT: {
.oper Opernicki OperPass
.ns ghost Nickiniz nickpass
.nick kullandiginizrumuz
.msg NickServ IDENTIFY nickpass
.join #Kanal1,#kanal2,#kanal3
}

Servera girdiğimde otomatik olarak memo listemi görmek istiyorum diyorsanız aşağıdaki kodları mircinize ekleyiniz.

on *:CONNECT: {
.ns ghost Nickiniz nickpass
.nick kullandiginizrumuz
.msg NickServ IDENTIFY nickpass
.ms list
}

Etiketler: otomatik memo okuma, otomatik oper girme kodu, mirc kodları, mirc otomatik nick şifresi girme kodu, mirc hazır kodlar, mirc addonları

Devamını Gör

Clone Paneli Kodu Aynı İpde Bulunanları Görme

RosicRucian 23:09 0
Mircinizi açtığınızda kanalda bulunan aynı ipye ait kişileri gösteren bir koddur.

Kod:

#ServerCp on
on $*:snotice:/clients(connecting|exiting)/Si: {
var %_reg = $regml(1),%_ip = $remove($gettok($10,2,64),$chr(41))
if ($(,%_reg) = connecting) {
hinc -m _ips %_ip 1
if ($hget(_ips,%_ip) = %csayi) {
if (%cShun == on) { shun $9 +10m %clogo | hdel _ips %_ip }
if (%ckill == on) { kill $9 %clogo | hdel _ips %_ip }
if (%cakill == on) { os killclones $9 | hdel _ips %_ip }
if (%cz-Line == on) { zline $9 +10m %clogo | hdel _ips %_ip }
}
if ($(,%_reg) = exiting) $iif($hget(_ips,%_ip),hdec _ips %_ip 1)
}
}
#ServerCp end

#chanCp off
on @*:join:#: {
if ($regex($site,/(*admin|*oper|ircop|helper)/i)) { halt }
if ($ialchan($wildsite,#,0) > %csayi) {
if ($nick isop #) && (%c@plar == on) { return }
if ($nick isvo #) && (%c+v == on) { return }
if (%cban == on) { ban $iif(%csure isnum,-u $+ %csure) # $nick 2 }
if (%ckick == on) { kick # $ialchan($wildsite,#,1).nick %clogo }
}
}
#chanCp end
menu channel,menubar {
-
Clone Paneli:/cprot
-

}
alias cprot { .dialog -m cprot cprot }
dialog cprot {
title “Clone Paneli”
size -1 -1 173 71
option dbu
box “ayarLa”, 1, 1 1 87 69
check ” Z-Line “, 8, 130 50 27 10
check ” KiLL”, 9, 92 59 21 10
edit “”, 10, 114 32 23 10
text “Saniye”, 11, 138 33 20 8
box “Ayir”, 12, 89 1 40 26
box “ceza”, 112, 89 26 83 44
check “@plar”, 13, 93 7 34 10
check “+v”, 14, 93 16 30 10
check ” AKiLL”, 7, 130 59 27 10
check ” Kick”, 15, 92 41 21 10
check ” Ban”, 16, 92 32 21 10
check ” Shun”, 17, 92 50 26 10
box “Mod”, 18, 132 1 40 26
radio “admin”, 21, 135 7 26 10
radio “aop”, 22, 135 16 26 10
button “kaydet ve çık”, 5, 27 34 58 12, ok
edit “”, 2, 6 9 13 8
text “>= cLone sayısı”, 19, 19 9 42 9
edit “”, 20, 19 21 66 10, disable
text “Şuan:”, 23, 3 22 16 8
button “iptaL”, 24, 4 34 21 12, cancel
box “”, 3, 3 46 83 22
;icon 4, 5 52 80 14, cpKT.jpg, 0
}

on *:dialog:cprot:init:*:{
did -a $dname 2 %csayi
did -a $dname 10 %csure
if %c@plar == on { did -c $dname 13 }
if %c+v == on { did -c $dname 14 }
if %cz-Line == on { did -c $dname 8 }
if %ckill == on { did -c $dname 9 }
if %cakill == on { did -c $dname 7 }
if %cShun == on { did -c $dname 17 }
if %cban == on { did -c $dname 16 }
if %cKick == on { did -c $dname 15 }
if ($group(#ServerCp) == on) { did -c $dname 21 }
if ($group(#chanCp) == on) { did -c $dname 22 }

}
on *:dialog:cprot:sclick:*:{
if ($did == 5) { set %csayi $did(2) | set %clogo %clonecik | set %cduruma admin mod devrede | set %cdurumo operator mod devrede }
if $istok(7 8 9 13 14 15 16 17 ,$did,32) { $iif($did($did).state == 1,set %c $+ $gettok($did($did).text,1,32) on,.set %c $+ $gettok($did($did).text,1,32) off) }
if ($did = 21) { .disable #chanCp | .enable #ServerCp | did -b cprot 10,11,13,14,15,16 | did -e cprot 7,8,9,17 | did -r $dname 20 | did -a $dname 20 %cduruma }
if ($did = 22) { .disable #ServerCp | .enable #chanCp | did -e cprot 10,11,13,14,15,16 | did -b cprot 7,8,9,17 | did -r $dname 20 | did -a $dname 20 %cdurumo }
}

on *:dialog:cprot:edit:*:{
%csure = $did(10)
}


Devamını Gör

Mirc Kolay Komutlar Kodu

RosicRucian 22:57 0

Mircinize kodu ekledikten sonra kanalda !komut nick yazarak işlem yapabilirsiniz.

Örnek: !ajoin nick gibi

on *:input:*:{
 if $1 == !usertemizle { cs clear $chan users }
 if $1 == !mt { s irc.chatc.net }
 if $1 == !Enforce { cs akick $chan enforce }
 if $1 == !kabul { /cs ACC # KABUL }
 if $1 == !info { cs info $chan }
 if $1 == !!info { ns info $2 }
 if $1 == !ajoin { ns ajoin add $chan }
 if $1 == !ajoindel { ns ajoin del $chan }
 if $1 == !koruma { mode $chan +MRNGmi $2 2 $3- }
 if $1 == !korumaac { mode $chan -MRNGmi $2 2 $3- }
 if $1 == !del { cs access # del $2 }
 if $1 == !Aciklama { cs set $chan desc $3- }
 if $1 == !sus { mode $chan +b ~q: $2+ $address $2 }
 if $1 == !!sil { cs akick $chan del $2!*@* }
 if $1 == !sil { cs akick $chan del 1-20 }
 if $1 == !Artist { /ban $2 | /ban $2 2 | /ban $2 3 | /ban $2 | /mode # +b $2 | /cs akick $chan add $2!*@*  1H e r k e z K e n d i n i  4 A r t i S t 1 S a n ı y o r  ß i L m i y o r L a r  k i 4 Y ö n e t m e n 1 ß e n i m  4 . | /cs akick # enforce | /cs akick $chan del $2!*@* }
 if $1 == !at { cs akick $chan add $2!*@*  1H e r k e z K e n d i n i  4 A r t i S t 1 S a n ı y o r  ß i L m i y o r L a r  k i 4 Y ö n e t m e n 1 ß e n i m  4 . | /cs akick # enforce | /cs akick # del $2!*@* }
 if $1 == !D { mode $2 +D }
 if $1 == !-D { mode $2 -D }
 if $1 == !!R { mode $2 +R }
 if $1 == !!-R { mode $2 -R }
 if $1 == !kayboL { cs akick $chan add $2!*@* $3- | /cs akick # enforce | /cs akick # del $2!*@* }
 if $1 == !akick { cs akick $chan add $2!*@* $3- | /cs akick # enforce | }
 if $1 == !kb { mode $chan +b $2 $3 $4 $5 $6 | kick # $2 0,1 D ø ñ ` 15† 0 m â k £ m £ â ¢ 15† 0 ì ø ñ  4 0, ¥ ø u § £ £  15† 0 h £ G ø d Ø ƒ â ¢ 15† 0 ì ø ñ  !  }
 if $1 == !akcklist { cs akick $chan list }
 if $1 == !superakck { cs akick $chan add $2!*@* $3- | /cs akick # enforce | /msg chanserv akick $chan add $address($2,1) | /msg chanserv akick $chan STICK $address($1,1) | /msg chanserv akick $chan add $address($2,2) | /msg chanserv akick $chan STICK $address($1,2) /msg chanserv akick $chan add $address($2,3) | /msg chanserv akick $chan STICK $address($1,3) | /msg chanserv akick $chan add $address($2,6) | /msg chanserv akick $chan STICK $address($2,6) | /msg chanserv akick $chan add $address($2,7) }
 if $1 == !superakckdel { cs akick $chan del $2!*@* $3- | /cs akick # enforce | /msg chanserv akick $chan del $address($2,1) | /msg chanserv akick $chan STICK $address($1,1) | /msg chanserv akick $chan del $address($2,2) | /msg chanserv akick $chan STICK $address($1,2) /msg chanserv akick $chan del $address($2,3) | /msg chanserv akick $chan STICK $address($1,3) | /msg chanserv akick $chan del $address($2,6) | /msg chanserv akick $chan STICK $address($2,6) | /msg chanserv akick $chan del $address($2,7) }
 if $1 == !kısıtlama { cs set $chan restricted on }
 if $1 == !kısıtlamaac { cs set $chan restricted off }
 if $1 == !snt { cs set $chan mlock +nts }
 if $1 == !-snt { cs set $chan mlock -nts }
 if $1 == !secure+ { cs set $chan secure on }
 if $1 == !secure- { cs set $chan secure off }
 if $1 == !kick { cs kick $chan $2 $3- }
 if $1 == !al { cs levels $chan set akick 999 }
 if $1 == !cl { cs levels $chan set clear 999 }
 if $1 == !tl { cs levels $chan set topic 999 }
 if $1 == !sl { cs levels $chan set set 999 }
 if $1 == !ban { mode $chan +b $2 $3 $4 $5 $6 }
 if $1 == !kickban { mode $chan +b $2 $3 $4 $5 $6 | kick # $2 0,1 D ø ñ ` 15† 0 m â k £ m £ â ¢ 15† 0 ì ø ñ  4 0, ¥ ø u § £ £  15† 0 h £ G ø d Ø ƒ â ¢ 15† 0 ì ø ñ  !  }
 if $1 == !accl { cs levels $chan set acc-change 999 }
 if $1 == !accl { cs levels $chan set acc-list 999 }
 if $1 == !m+m { cs set $chan mlock +m }
 if $1 == !m-m { cs set $chan mlock -m }
 if $1 == !m+R { cs set $chan mlock +R }
 if $1 == !m-R { cs set $chan mlock -R }
 if $1 == !noop { ns set noop on }
 if $1 == !-noop { ns set noop off }
 if $1 == !c { mode $chan +c $2 2 $3- }
 if $1 == !-c { mode $chan -c $2 2 $3- }
 if $1 == !-V { mode $chan -V $2 2 $3- }
 if $1 == !-f { mode $chan -f $2 2 $3- }
 if $1 == !qq { cs set $chan mlock +Q }
 if $1 == !-qq { cs set $chan mlock -Q }
 if $1 == !m { mode $chan +m $2 2 $3- }
 if $1 == !-m { mode $chan -m $2 2 $3- }
 if $1 == !R { mode $chan +R $2 2 $3- }
 if $1 == !-R { mode $chan -R $2 2 $3- }
 if $1 == !!M { mode $chan M $2 2 $3- }
 if $1 == !!-M { mode $chan -M $2 2 $3- }
 if $1 == !N { mode $chan +N $2 2 $3- }
 if $1 == !-N { mode $chan -N $2 2 $3- }
 if $1 == !s { mode $chan +s $2 2 $3- }
 if $1 == !-s { mode $chan -s $2 2 $3- }
 if $1 == !i { mode $chan +i $2 2 $3- }
 if $1 == !-i { mode $chan -i $2 2 $3- }
 if (!zline == $1) { gzline $2 +0 $3- }
 if (!kill == $1) { kill $2 Bys $3- }
 if ($1 == !kahve2) { .timer 1 1 msg $chan  0,5[_] 1,16D  0,5[_] 1,16D  0,5[_] 1,16D Kahveler benden afiyetle için. }
 if ($1 == !caylar) { .timer 1 1 msg # 2Hey kanal ..Çay'Lar benden bugun.. 0,12""" 12] 0,1""" 1] 0,4""" 4] 0,7""" 7] 0,8""" 8] 0,2""" 2] 0,9""" 9] 0,6""" 6] 2afiyetle için }
 if ($1 == !kahve) { .timer 1 1 msg #  16,5[_] 1,16D~~  16,5[_] 1,16D~~  16,5[_] 1,16D~~  8,5 Hey KanaL cafe ismarlıyorum Size. }
 if ($1 == !sa) { .timer 1 1 /amsg SêLâmûn âLêykûm }
 if ($1 == !sigara) { .timer 1 1 msg $chan  1,7() ¯¯¯¯¯) 1,0¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  4)) ·¸‚·•´¯´•·º '   Yak bi SiGara DemLen $2  }
 if (!superban == $1) { /mode $chan +b $2 | ban $2 1 | ban $2 2 | ban $2 6 | ban $2 7 | ban $2 8 | ban $2 9 | ban $2 10 | ban $2 11 | ban $2 12 | kick $chan $2 $3- }
 if $1 == !hop { hop }
 if $1 == !part { part }
 if $1 == !bantemiz { cs clear # Bans }
 if $1 == !unban { cs unban $chan $2 $3- }
 if $1 == !Nick { Nick $2 $3- }
 if $1 == !in { //cs deop $chan $2 | /cs devoice $chan $2 | /cs dehalfop $chan $2 | cs deprotect $chan $2 }
 if $1 == !ekle { cs access $chan add $2 $3 $4 $5 $6 seviye }
 if $1 == !silme { cs access $chan del $2 $3 $4 $5 $6 }
 if $1 == !Topickapat { cs set $chan topiclock on }
 if $1 == !Topicac { cs set $chan topiclock off }
 if $1 == !topic { cs topic $chan $2 $3- }
 if $1 == !founder { cs levels $chan set q 999 }
 if $1 == !k { kick $chan $2 $3- }
 if $1 == !csvoice { cs voice $chan $2 $3 $4 $5 $6 }
 if $1 == !csdevoice { cs devoice $chan $2 $3 $4 $5 $6- }
 if $1 == !csop { cs op $chan $2 $3 $4 $5 $6 }
 if $1 == !csdeop { cs deop $chan $2 $3 $4 $5 $6 }
 if $1 == !csprotect { cs protect $chan $2 $3 $4 $5 $6 }
 if $1 == !csdeprotect { cs deprotect $chan $2 $3 $4 $5 $6 }
 if ($1 == !op) { .mode $chan +ooooooooo $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 }
 if ($1 == !deop) { .mode $chan -ooooooooo $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 }
 if $1 == !owner { mode $chan +qqqqqqqqqqqqqqq $2 $3 $4 $5 $6 }
 if $1 == !deowner { mode $chan -qqqqqqqqqqqqqqq $2 $3 $4 $5 $6 }
 if $1 == !a { mode $chan +aaaaa $2 $3 $4 $5 $6 }
 if $1 == !dp { mode $chan -aaaaa $2 $3 $4 $5 $6 }
 if $1 == !h { mode $chan +hhhhhhhh $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 }
 if $1 == !dh { mode $chan -hhhhhhhh $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 }
 if $1 == !v { mode $chan +vvvvvvvv $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 }
 if $1 == !dv { mode $chan -vvvvvvvv $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 }
 if $1 == !git { os raw svspart $2 $3 $4 $5 $6 $chan }
 if $1 == !gel { os raw svsjoin $2 $3 $4 $5 $6 $chan }


Devamını Gör

Mircde Del Yazarak Kanal Temizlemek

RosicRucian 17:47 0
Eklemek: ALT + D (Aliases) bölümü. 

Eklerken dikkat edilmesi gerekenler :
1- del ve l isimli aliaslar olmaması.
2- Sunucu üzerinde oper-admin yetkinizin olması.
3- Alt version mIRClarda tutarsız/düzensiz çalışabilir.


Kullanımı: Temizlemek istediğiniz pencerede /del 

del l $str($+( 0, $chr(44),0,- $chr(32)), 70)
l say $*


Devamını Gör

Kanal Koruma Uyarı Sonrası Ban

RosicRucian 17:43 0
 • Kanalda @(OP) konumunda olmalısınız.
 • regex ile belirlenen kelime yazan yerleri doldurmanız yeterlidir.
 • Belirlenen kelimeler kanalda yazıldığında ilk yazılmasında uyarı verir, 2. yazılmasında ban atar.
 • İşlem gerçekleştikten sonra kişiye ait kaydı siler.

on @*:text:*:#: {
 set %:Mylife $1-
 set %:Kod $nick
 if (!$hget(argo)) { hmake -s argo 300 }
 if $regex($1-,/Mylife|kelime|kelime|kelime|kelime|kelime|kelime$/Si) && (!$hmatch(argo,%:Kod)) {
  hadd -s argo %:Kod 1 
  msg # %:Kod yasaklı kelime kullandınız. ( uyarı )
 }
 else if ($hmatch(argo,%:Kod)) { 
  mode # +b %:Kod
  kick # %:Kod yasaklı kelime kullandınız.
  hdel -s argo %:Kod
 }
 unset %:Mylife
 unset %:Kod
}


Devamını Gör

Spamfilter Yasaklama/Silme/Listeleme

RosicRucian 17:38 0
Spamfilter çok geniş kapsamlı iyi bir güvenlik sistemidir İRC için. Lakin bu menüyü kullanmak biraz sıkıntılıdır. Özellikle Spam silme konusunda yöneticiler ciddi sorunlar yaşamaktalar spamların silinmediğinden ve komutun çok anlaşılır olmamasından dert yanmaktadırlar.

SpamFilter komutunu sizin için dialog haline getirdim ve ekleme işini sadece birkaç saniyede gayet net bir şekilde halledebilmenize olanak sağladım.

Dikkat etmeniz gereken husus spamfilter eklerken ekleme sebebine boşluk vermeyin _ kullanın. Spamfilterde boşluk yok unutun yoksa dialogtan sağlam verim alamayabilirsiniz. Her şey bitişik _ ile.

Silme konusuna gelince SpamFilter menüsünden listele yaptığınızda olduğu gibi size serverda atılmış tüm spamları liste halinde verecek ve en sonunda da "SPAMI SİL" şeklinde bir yazı eklenecek. Siz bu Spamı Sil Yazısına ÇİFT(Double) tıkladığınızda mevcut spamı kaldırabileceksiniz.

Dilerseniz Tüm Spamlarıda Silebilirsiniz İlgili Butona Tıklayarak.

Kodu remoteye ekleyin ve mIRC'te herhangi bir pencereye sağ tıklayın en alttaki SpamFilter Uygulaması seçeneğine tıkladığınızda menü açılacaktır.

menu * { 
 Spamfilter Uygulaması:dialog -m spam spam 
}
on ^$*:hotlink:/("?")/:@Spamfilter:return
on *:hotlink:*:@Spamfilter: {
 spamfilter del $noqt($gettok($hotLine,3,32)) $noqt($gettok($hotLine,6,32)) $noqt($gettok($hotLine,9,32)) $noqt($gettok($hotLine,12,32)) $noqt($gettok($hotLine,15,32))
} 

dialog spam {
 title "SpamFilter Ayarları/Yasaklamaları | Coder By uFuK irc.unutma.net"
 size -1 -1 223 165
 option dbu
 radio "Z-Line", 4, 33 67 39 10
 radio "G-Zline", 5, 33 79 42 10
 radio "Block", 6, 33 90 41 10
 radio "Shun", 1, 94 80 42 10
 radio "DCC Block", 2, 94 91 44 10
 radio "G-Line", 3, 94 68 44 10
 radio "Temp Shun", 7, 161 80 44 10
 radio "KİLL", 8, 161 91 39 10
 radio "K-Line", 9, 161 68 41 10
 box "Ceza Türleri", 10, 26 58 187 47
 text "Asama 2", 11, 1 76 24 8
 check "Kanala Gön. Mesajlar", 12, 31 10 68 10
 check "Özele Gön. Mesajlar", 13, 31 23 63 10
 check "Topic Mesajı", 14, 31 36 43 10
 check "Kisiye Gön. Noticeler", 15, 100 23 63 10
 check "DCC Mesajı", 16, 169 36 41 10
 check "Kanala Gön. Noticeler", 17, 100 10 62 10
 check "Part Mesajı", 18, 169 23 41 10
 check "Away Mesajı", 19, 100 36 43 10
 check "Quit Mesajı", 20, 169 10 41 10
 text "Asama 1", 21, 1 24 23 8
 box "Ceza Seçenekleri", 22, 26 1 188 53
 edit "", 23, 47 132 10 10, autohs
 text "Gün", 24, 34 132 12 8
 edit "", 25, 78 131 54 10, autohs
 box "Ceza Süresi", 26, 32 120 37 25
 box "Ceza Nedeni", 27, 73 120 64 25
 edit "", 28, 152 131 50 10, autohs
 box "Cezai Kelime", 29, 144 120 64 25
 box "Ceza Süre/Neden ve Cezai Kelime", 30, 26 110 187 54
 text "Asama 3", 31, 1 128 24 8
 button "Ekle", 32, 31 150 35 10
 button "Sil", 33, 72 150 35 10
 button "Listele", 34, 113 150 35 10
 button "Tüm Spamlari Sil", 35, 155 150 49 10
}
on *:dialog:spam:*:*: { 
 if $devent == sclick {
  if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter }
  if $did(4).state == 1 { set %yaptirim zline }
  if $did(3).state == 1 { set %yaptirim gline }
  if $did(9).state == 1 { set %yaptirim kline }
  if $did(5).state == 1 { set %yaptirim gzline }
  if $did(1).state == 1 { set %yaptirim shun }
  if $did(7).state == 1 { set %yaptirim tempshun }
  if $did(6).state == 1 { set %yaptirim block }
  if $did(2).state == 1 { set %yaptirim dccblock }
  if $did(8).state == 1 { set %yaptirim kill }  
  if $did(12).state == 1 { set %yaptirim1 c }
  else { unset %yaptirim1 }
  if $did(17).state == 1 { set %yaptirim2 N }
  else { unset %yaptirim2 }
  if $did(20).state == 1 { set %yaptirim3 q }
  else { unset %yaptirim3 }
  if $did(13).state == 1 { set %yaptirim4 p }
  else { unset %yaptirim4 }
  if $did(15).state == 1 { set %yaptirim5 n }
  else { unset %yaptirim5 }
  if $did(18).state == 1 { set %yaptirim6 p }
  else { unset %yaptirim6 }
  if $did(14).state == 1 { set %yaptirim7 t }
  else { unset %yaptirim7 }
  if $did(19).state == 1 { set %yaptirim8 a }
  else { unset %yaptirim8 }
  if $did(16).state == 1 { set %yaptirim9 d } 
  else { unset %yaptirim9 }
  if $did(23) != $null { set %ssure $did(23) }
  if $did(25) != $null { set %ssebep $did(25) }
  if $did(28) != $null { set %skelime $did(28) }
  if $did == 34 { /spamfilter }
  if $did == 33 { /spamfilter del $$?"Parametreyi Yazınız. Yani Neleri Yasakladıgınızı Özel Msg Kanal Msg Quit,Topic Vb." $$?"Ceza Türünü Yazınız Zline,Gline Vb." - - $$?"Cezai Kelimeyi(Sileceğiniz Kelimeyi) Yazınız" }
  if $did == 32 { spamfilter add %yaptirim1 $+ %yaptirim2 $+ %yaptirim3 $+ %yaptirim4 $+ %yaptirim5 $+ %yaptirim6 $+ %yaptirim7 $+ %yaptirim8 $+ %yaptirim9 %yaptirim $did(23) $+ d $did(25) $did(28) }
  if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter }
 }
 if $devent == init { 
  if %yaptirim == zline { did -c $dname 4 }
  if %yaptirim == gline { did -c $dname 3 }
  if %yaptirim == kline { did -c $dname 9 }
  if %yaptirim == gzline { did -c $dname 5 }
  if %yaptirim == shun { did -c $dname 1 }
  if %yaptirim == tempshun { did -c $dname 7 }
  if %yaptirim == block { did -c $dname 6 }
  if %yaptirim == dccblock { did -c $dname 2 }
  if %yaptirim == kill { did -c $dname 8 }
  did -a $dname 23 %ssure
  did -a $dname 25 %ssebep
  did -a $dname 28 %skelime
 }
 if $devent == close { 
  unset %yaptirim*
 }
}
raw 229:*: { 
 if %tspamsil == on { 
  /spamfilter del $3 $4 $7 $8 $10-
  .timerufuk2 1 2 unset %tspamsil
  .timerufuk 1 2 echo -as 4Tüm Spamlar Silindi. Eğer Silinmeyen Varsa Unrealircd.Conf'tan Kaldırmalısınız.
 }
 $iif(!$window(@SpamFiLter),window -nC @SpamFiLter) { 
  echo -e @SpamFilter 12Atılan Parametreler: 4 $qt($3) 12Ceza Türü: 4 $qt($4) 12Atılma Süresi: 4 $qt($6) 12Atılma Sebebi: 4 $qt($8) 12Atılan Kelime: 4 $qt($remove($10,:)) 12Atan Nick: 4 $qt($gettok($9,1,33)) $qt( 10SPAMI SİL)
  haltdef
 }
}
on ^*:snotice:*: {
 if $2 == removed && $3 == spamfilter { 
  $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) { 
   echo -et @biLgi 7»º» 10[Spamfilter] 1Hareket: 12[KALDIRMA] 1Kaldıran Nick: 4 $gettok($1,1,33) 1Kaldırılan Kelime: 4 $remove($4,') | halt
  }
 }
 if $2 == Spamfilter && $3 == added: {
  $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) { 
   echo -et @biLgi 7»º» 10[Spamfilter] 1Hareket: 12[Aktif Etme] 1Atan Nick: 4 $gettok($19,1,33) 1Atılan Parametreler: 4 $remove($6,]) 1 1Atılma Sebebi: 4 $remove($10,]) 1Atılan Kelime: 4 $remove($4,') | halt
  }
 }
 if $1 == [Spamfilter] && $3 == matches && $4 == filter { 
  $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) {
   echo -et @biLgi 7»º» 10[SPAMFİLTER TAKILMA] 12Takılan Nick: 4 $gettok($2,1,33) 12Takılan İp: 4 $gettok($2,2,64) 3Spamdaki Ekli Kelime: 4 $remove($5,:,') 7Userin Yazdığı Kelime: 4 $remove($8-,',]) | halt
  }
 }
}


Devamını Gör

JOIN/PART/QUIT/MODE mesajlarini ayri pencerede (@Bildirimler) gostermek

RosicRucian 17:06 0
Kalabalık sunucularda ilaç gibi gelecektir. Veri akışı çok olduğu için JOIN, PART, QUIT ve MODE bildirimleri yüzünden takip edemez hale geliyorsunuz. Bu remote sayesinde NICK değişimleri haricinde diğer gereksiz bildirimleri @Bildirim penceresinden takip edebileceksiniz. Default ayar olarak aktif durumdadır. Kanal genelinde veya status penceresinde sağ tıklayarak aktif veya pasif konuma getirebilirsiniz. 2 adet seçenek vardır.

JOIN/PART/QUIT/MODE

Pencere'de Göster
Kanal'da Göster 

menu status,channel {
 -
 JOIN/PART/QUIT/MODE
 .Pencere'de Göster:.enable #bildirimler | .echo -a *** Bildirimler bildirim penceresinde gösterilecek.
 .Kanal'da Göster:.disable #bildirimler | .echo -a *** Bildirimler kanallarda gösterilecek.
 -
}

#bildirimler on
on ^*:join:#: {
 if !$window(@Bildirimler ) { window -ze @Bildirimler } 
  .echo @Bildirimler $chr(3) $+ $color(join) $+ $timestamp * JOIN: $nick ( $+ $address $+ ) ( $+ # $+ )
  .halt
}

on ^*:part:#: {
 if !$window(@Bildirimler ) { window -ze @Bildirimler } 
  .echo @Bildirimler $chr(3) $+ $color(part) $+ $timestamp * PART: $nick ( $+ $address $+ ) ( $+ # $+ ) ( $+ $1- $+ )
  .halt
}

on ^*:quit: {
 if !$window(@Bildirimler ) { window -ze @Bildirimler }
  .echo @Bildirimler $chr(3) $+ $color(quit) $+ $timestamp * QUIT: $nick ( $+ $address $+ ) ( $+ $1- $+ )
  .halt
}

on ^*:rawmode:#: {
 if !$window(@Bildirimler ) { window -ze @Bildirimler }
  .echo @Bildirimler $chr(3) $+ $color(mode) $+ $timestamp * MODE: $nick $chan $1-
  .halt
}
#bildirimler end


Devamını Gör

Kanalda Şekilli Yazı Yazma

RosicRucian 12:52 0

Bulunduğunuz sohbet kanalında harfleri şekilli yazmak istiyorsanız işte bu kod tam size göre bir koddur.

Kullanımı: 

e den sonra £ şekli gelmesi kanalınıza yazdığını bütün e harflerini £ bu şekilde gönderir.

Kod:

on 1:Input:*:if (/ !isin $1) { /msg $active $repLace($1-,q,q,w, w,e,£,r, r,t,†,y, y,u, µ,ı,ı,o, ø,p,p,ğ, ğ ,ü, ü,a, a,s,s,d,d,f, f,g,g,h,h,j,j,b, ß,l, L,s,$, i, i,z,z,x,x,c, ¢,v,v,b,b,n, n,m, m,ö,ô,ç, ç ),C,C | haLt }


Devamını Gör

Kanala Girenlerin Özeline Mesaj Atma

RosicRucian 12:43 0
Kanala girenlerin özeline mesaj atma veya özeline hoş geldin yazma kodunu aşağıdan alabilirsiniz. Kodu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Kodun Kullanımı:

Mircinizde Alt+R tuşlarına basıp remote bölümü açıldıktan sonra sol üstte Dosya => Yeni tıklayın kodu yapıştırıp tamam deyin.

Kod:

on *:join:#sohbet: {
 msg $nick merhaba $nick, Sohbet kanalına hoşgeldiniz.
 msg $nick kanalımızda güzel vakit geçirmenizi dileriz. iyi sohbetler.
}


Devamını Gör

Mirc Away Kodu Komutlu

RosicRucian 11:09 0
Kullanımı:

Koddaki nickiniz yazan yere nickinizi yazmanız ve daha sonra mircinizde Alt+R tuşlarına basarak dosya yeni tıklayarak kodu yapıştırıp tamam demeniz yeterlidir.

Komut:

/yokum
/geldim 

Kod:

Alias yokum {
 .echo -a Şuan offline konumdasınız.
 .nick Nickiniz`{YOK}
 /away Şuan Bilgisayar Başında Değilim.
 /amsg Özel sebeplerden dolayı şuan “away” oldum.
}
alias geldim {
 .echo -a Şuan online konumdasınız.
 .nick Nickiniz
 /amsg Şuanda online konumdayım.
 .away
}


Devamını Gör

Bir Kanalı Takip Etme Kodu

RosicRucian 02:13 0
Kod'un amacını açıklamak istiyorum;
Bir kanal'ı takibe aldınız diyelim? Bu kod bu kanal'da neleri takip eder?

1- Kanal'da voice/halfop/op veren veya alanları.(Tarihleri dahil)
2- Kanal'da ban atan/atılan veya banı açan/açılan'ları.(Tarihleri dahil)
3- Kanal'da atılan ban sayısını.
4- Kanal'a giren kullanıcı sayısını.
5- Kanal'dan çıkan kullanıcı sayısını.
6- Kanal'da bulunupta IRC'den çıkan sayısını.
7- Kanal'a kaç satır text gönderdildiğini.
8- Kanal'da kimin ne zaman nick değiştiğini.(Tarihleri dahil)
9- Kanal'da ne zaman kim tarafından mod değiştirildiğini.(Tarihleri dahil)

Ek özellikler;
/kns #kanalismi yazarak kanal'da kimin kaç satır yazı yazdığını, 
/nik #kanalismi yazarak kanal'da kimin ne zaman nick değiştiğini ve yeni nick'ini,
/unbn #kanalismi yazarak kanal'da kim tarafından ne zaman ban açıldığını,
/bn #kanalismi yazarak kanal'da kim tarafından, ne zaman ban atıldığını,
/md #kanalismi yazarak kanal'da kimin, ne zaman, hangi modu, değiştirdiğini,
/yetki #kanalismi yazarak kimin kime ne yetki verdiği, tarihleri ile beraber
öğrenebilirsiniz.

/sıfırla yazarak tüm kayıtları sıfırlıyabilirsiniz.

Kullanımı: 
/takip #kanalismi (Kanal'ı takip'e alır)
/rapor #kanalismi (Takip sonuçlarını gösterir)

Kod:

alias takip {
 if !$1 { echo -at Takip listesine alınacak kanal'ı girmediniz. Kullanım şekli; $+($chr(2),/takip #kanalismi,$chr(2)) | halt }
 if $hget($1) { echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı zaten takip listesinde. | halt }
 if $me !ison $1 { echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalında bulunmuyorsunuz. | halt }
 else { hmake $1 100 | echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı takip listesine eklendi. }
}
on *:quit: { var %1 = 1,%2 = $comchan($me,0) | while %1 <= %2 { if $hget($comchan($me,%1)) { hinc $v1 $+(ayr,½,$v1) 1 } | inc %1 } }
on *:nick: { var %= 1,%& = $comchan($me,0) | while %= <= %& { if $hget($comchan($me,%=)) { var %o = $v1 | hinc $v1 $+(nck,½,$v1) 1 | ekle $+(%o,nick,.txt) | write $+(%o,nick,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Nick: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Yeni nick: $+($chr(2),$newnick) } | inc %= } }
on !*:join:#: { if $hget(#) { hinc # $+(grs,½,#) 1 } }
on *:part:#: { if $hget(#) { hinc # $+(cks,½,#) 1 } }
on *:text:*:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yz,½,#) 1 | hinc -m $+(yazı,#) $nick 1 } }
on *:ban:#: { if $hget(#) { hinc # $+(ban,½,#) 1 | ekle $+(#,ban,.txt) | write $+(#,ban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Banlıyan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Banlanan: $+($chr(2),$banmask,$chr(2)) } }
on *:unban:#: { if $hget(#) { hinc # $+(unbn,½,#) 1 | ekle $+(#,unban,.txt) | write $+(#,unban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Ban açan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Banı açılan: $+($chr(2),$banmask) } }
on *:voice:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(vc,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice veren: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Voice olan: $+($chr(2),$vnick,$chr(2)) } }
on *:op:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(op,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u veren: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Op olan: $+($chr(2),$opnick,$chr(2)) } }
on *:help:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(hlp,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u veren: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Halfop olan: $+($chr(2),$hnick,$chr(2)) } }
on *:devoice:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(devc,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice'u alan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Voice'u alınan: $+($chr(2),$vnick,$chr(2)) } }
on *:deop:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(deop,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u alan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Op'u alınan: $+($chr(2),$opnick,$chr(2)) } }
on *:dehelp:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(dehlp,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u alan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Halfop'u alınan: $+($chr(2),$hnick,$chr(2)) } }
on *:mode:#: { if $hget(#) { hinc # $+(md,½,#) 1 | ekle $+(#,mode,.txt) | write $+(#,mode,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Mod değişen: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Değişen mod: $+($chr(2),$1-,$chr(2)) } }
alias rapor {
 if !$1 { echo -at Rapor alınacak kanal ismini girmediniz. Kullanım şekli; $+($chr(2),/rapor #kanalismi,$chr(2)) | halt }
 if !$hget($1) { echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı takip listesinde değil. | halt }
 else { 
  echo -a $+($chr(45),$chr(32),[,$chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı için istatist'likler] -
  echo -a -
  echo -a - Prefixler $+($chr(40),$iif($hget($1,$+(yetki½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(yetki½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),$chr(41))
  echo -a - [Voice: $+($iif($hget($1,$+(vc½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(vc½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [OP: $+($iif($hget($1,$+(op½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(op½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Halfop: $+($iif($hget($1,$+(hlp½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(hlp½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) 
  echo -a - [Devoice: $+($iif($hget($1,$+(devc½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(devc½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [DEOP: $+($iif($hget($1,$+(deop½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(deop½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Dehalfop: $+($iif($hget($1,$+(dehlp½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(dehlp½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) 
  echo -a - Kim kime ne zaman ne yetkisi vermiş/almış? Görmek için: $+($chr(2),/yetki $1,$chr(2)) yazınız.
  echo -a -
  echo -a - Giren kullanıcı sayısı: $iif($hget($1,$+(grs½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(grs½,$1))),$+($chr(2),Giren kullanıcı yok.))
  echo -a - Ayrılan kullanıcı sayısı: $iif($hget($1,$+(cks½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(cks½,$1))),$+($chr(2),Ayrılan kullanıcı yok.))
  echo -a - Çıkan kullanıcı sayısı: $iif($hget($1,$+(ayr½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(ayr½,$1))),$+($chr(2),Çıkan kullanıcı yok.))
  echo -a - Nick değişim sayısı: $iif($hget($1,$+(nck½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(nck½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Değişen nick'leri görmek için; $+($chr(2),/nik $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Nick değişen yok.))
  echo -a - Yazılan satır miktarı: $iif($hget($1,$+(yz½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(yz½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kimin kaç satır cümle kurduğunu görmek için: $+($chr(2),/kns $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Herhangi bir yazı yazılmamış.)) 
  echo -a - Atılan ban sayısı: $iif($hget($1,$+(ban½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(ban½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim kime ne zaman ban atmış? Öğrenmek için: $+($chr(2),/bn $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Atılan ban yok.)) 
  echo -a - Açılan ban sayısı: $iif($hget($1,$+(unbn½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(unbn½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim ne zaman ban açmış? Öğrenmek için: $+($chr(2),/unbn $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Açılan ban yok.)) 
  echo -a - Değişen mod sayısı: $iif($hget($1,$+(md½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(md½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim hangi mod'u değiştirmiş? Öğrenmek için: $+($chr(2),/md $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Değişen mod yok.)) 
 }
}
alias kns {
 if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/kns #kanalismi) | halt }
 if !$hget($+(yazı,$1)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
 else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($+(yazı,$1),0).item,$chr(2)) adet veri bulundu. | var %& = 1,%&& = $hget($+(yazı,$1),0).item | while %& <= %&& { echo -a - Nick: $+($chr(2),$hget($+(yazı,$1),%&).item,$chr(2)) - Yazdığı satır miktarı: $+($chr(2),$hget($+(yazı,$1),%&).data,$chr(2)) | inc %& } } 
}
alias bn {
 if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/bn #kanalismi) | halt }
 if !$read($+($1,ban,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
 else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(ban½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %1 = 1,%2 = $lines($+($1,ban,.txt)) | while %1 <= %2 { echo -a - $read($+($1,ban,.txt),%1) | inc %1 } }
} 
alias unbn {
 if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/unbn #kanalismi) | halt }
 if !$read($+($1,unban,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
 else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(unbn½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %s = 1,%x = $lines($+($1,unban,.txt)) | while %s <= %x { echo -a - $read($+($1,unban,.txt),%s) | inc %s } }
} 
alias yetki {
 if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/yetki #kanalismi) | halt }
 if !$read($+($1,yetkiler,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
 else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$lines($+($1,yetkiler,.txt)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %q = 1,%r = $lines($+($1,yetkiler,.txt)) | while %q <= %r { echo -a - $read($+($1,yetkiler,.txt),%q) | inc %q } }
} 
alias md {
 if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/md #kanalismi) | halt }
 if !$read($+($1,mode,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
 else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(md½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %p = 1,%f = $lines($+($1,mode,.txt)) | while %p <= %f { echo -a - $read($+($1,mode,.txt),%p) | inc %p } }
} 
alias nik {
 if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/nik #kanalismi) | halt }
 if !$read($+($1,nick,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
 else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(nck½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. | var %z = 1,%o = $lines($+($1,nick,.txt)) | while %z <= %o { echo -a - $read($+($1,nick,.txt),%z) | inc %z } }
} 
alias ekle { if !$read(slnck.txt,w,$1) { write slnck.txt $1 } }
on *:connect: { sıfırla | remove slnck.txt }
alias sıfırla { echo -a - Tüm veriler sıfır'landı. | .hfree -w yazı* | .hfree -w $+($chr(35),*) | var %oo = 1,%aa = $lines(slnck.txt) | while %oo <= %aa { .remove $read(slnck.txt,%oo) | inc %oo } }


Devamını Gör

Mircde Yazışırken Nickiniz Farklı Gözüksün

RosicRucian 18:59 0
mIRC yazışmalarınızdaki nickinizin görünümü normalde büyük/küçük(< >) işaretleri içindedir. Aşağıda vermiş olduğumuz Hazır kod ile mirc yazışmalarınızda nickinizin görünümü “«nickiniz»” şeklinde olacaktır.

Farklı karakterler belirterek istediğiniz görünüme getirebilirsiniz. Aşağıda ki hazır kodu mirc remote bölümüne kopyalamanız yeterlidir.

Kodun eklenmiş hali ile mirc nick görüntünüz:

“«yenimirc» selam sayın mIRC sohbet severler” şeklinde olacaktır. Siz genede kırmızı ile gösterilen kısmı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

ON *:INPUT:#: { 
 if (!$inpaste) && ($left($1,1) != $readini(mirc.ini, text, commandchar)) { 
  echo -t # $+(« ,$me, ») $iif((c isincs $gettok($chan(#).mode,1,32)),$strip($1-),$1-) 
  .MSG # $1- 
  HALT 
 } 
}
ON *:INPUT:#: { 
 echo –t # $+(«,$me,») $1- 
 .MSG # $1- 
 HALT 
}


Devamını Gör

Tek Komutla Op Olmak Tum Kanallarda

RosicRucian 18:54 0
Yetkili olduğunuz bütün kanallarda tek tuşla op olun. Bu kod mircin Alias bölümünde yer alan bir F tuşuna atanacaktır. Burada F11 örnek olarak verilmiştir.

Kod:

/F11 { var %~ = $chan() | while %~ { if ($me !isop $chan(%~)) { /os mode $chan(%~) +o $me } | dec %~ } }

Şimdilik aynı tuşa basıp deop olamıyoruz.

Komut Olarak Op Deop Olma Bütün Kanallarda:

Aşağıdaki kodla yetkili olduğunuz bütün kanallarda op / deop olabilirsiniz. Komut mircin remote bölümüne eklenecektir.

Kullanımı: 

op olmak için /opall 
deop olmak için: /deopall

alias opall { var %; = 1 | while $chan(%;) { os mode $v1 +o $me | inc %; } }
alias deopall { var %; = 1 | while $chan(%;) { os mode $v1 -o $me | inc %; } }


Devamını Gör

Kanal Oto Limitleme Kodu

RosicRucian 18:47 0
Kanal limitleme kodu, bu kod ile kanalınıza giriş çıkış yapanlara göre kanalınızın diyelim kullanıcı sayısı 50 ise kanalı 55'de limitler siz o 5 değerini yükseltebilirsiniz. Böylece sunucunuza saldırıları bir nevi engellemiş olursunuz. Ajan koruma botu, Guard koruma botu yada mircinize ekleyebilirsiniz tavsiye ederim.

Kod:

on @*:join:#: { 
 var %x $calc($nick($chan,0)) + 5
 mode $chan +l %x
}
on @*:part:#: { 
 var %x $calc($nick($chan,0)) + 5
 mode $chan +l %x 
}


Devamını Gör

Kanala Giren Nickleri Kaydetme

RosicRucian 18:40 0
Kanalınıza giren nickleri bu kod ile kaydedebilirsiniz. Kanala giriş yapan nickleri bu kod ile kayıt edebilirsiniz. Kayıtlar mirc klasöründe nickler.txt yani nickler not defterine kayıt edilir.

on *:join:#Sohbet:$iif(!$read(nickler.txt,w,$nick),.write nickler.txt $nick)


Devamını Gör

IRC – !Greet Ekleme/Silme

RosicRucian 18:25 0
Greet ekler siler ve onaylarsınız. Bu kod ile Kanal’da isteyen X kullanıcı kendini Greet’e ekleyebilir, onaylatabilir ve silebilir.

[ALT+R ile Remoteye Eklenir]

Kod Başka Siteden Alıntıdır. Türkçe Çeviri Kod Ekleme ve Düzenleme [DeadLy] Aittir.

Kullanım:
[!eklegreet]+[!silgreet]+[!onaygreet]

on !*:join:#: {
 if ($readini(DeadLy.ini,$chan,$nick)) {
  .msg $chan $readini(DeadLy.ini,$chan,$nick)
 }
}
on $*:TEXT:/^(!eklegreet)/Si:#:{
 if ($readini(DeadLy.ini, $chan,$nick)) {
  .notice $nick Eklediğiniz Greet değiştirmek $readini(DeadLy.ini,$chan ,$nick,4) istiyorsanız !silgreet yapın.
 }
 else { writeini DeadLy.ini $chan $nick $2-
 }
}
on $*:TEXT:/^(!silgreet)/Si:#:{
 remini DeadLy.ini $chan $nick
}
on $*:TEXT:/^(!onaygreet)/Si:#:{
 if (!$readini(DeadLy.ini, $chan,$nick)) {
  msg $chan $nick Greet Eklemek için, Kanalda !eklegreet diyerek nick’inizi Greet’e eklersiniz.
 } 
 else { if ($readini(DeadLy.ini,$chan,$nick)) {
   msg $chan $nick sizin selamlıyorum olarak ayarlanır $readini(DeadLy.ini,$chan,$nick)
  }
 }
}


Devamını Gör

MIRC Sesli Uyarı

RosicRucian 18:08 0
mIRC scriptinizde bazı olaylar sonrası sesli uyarı almak için bazı hazır kodlar mevcuttur. “wav” türünde ses dosyalarını, bir klasöre atıp aşağıdaki hazır kodlarda “klasör/sesdosyasiadi.wav” yazan kısımleri editleyerek belirtilen işlem için ses tanımlayabilirsiniz.

Kanala giriş sesi;

on 1:join:#: { 
if ($nick != $me) { halt } 
else { splay klasörsesdosyasininadi.wav | halt } }

Kanaldan çıkma sesi;

on 1:part:#: { 
if ($nick != $me) { halt } 
else { splay klasörsesdosyasininadi.wav | halt } }

Voice verildiğinde çalacak olan ses;

on 1:voice:#: { 
if ($vnick != $me) { halt } 
else { splay klasörsesdosyasininadi.wav | halt } }

Op olduğunuzda çalacak ses;

on 1:op:#: { 
if ($opnick != $me) { halt } 
else { splay klasörsesdosyasininadi.wav | halt } }


Devamını Gör