Amsg ve Ame Mesajlarının Admin Kanalına Gitmesini Engelleme


Amsg ve ame mesajlarınızı #opers, #log, #operhelp gibi admin kanallarına gitmesini engelleme/amsg { if $1 { var %gvn = 1 | while $chan(%gvn) { if !$istok(#help #helpers #eğitim #OperHELP #Log #OperLog #Services,$v1,32) { !msg $chan(%gvn) $1- } | inc %gvn } } }

/ame { if $1 { var %gvn = 1 | while $chan(%gvn) { if !$istok(#help #helpers #egitim #OperHelp #Log #OperLog #Services,$v1,32) { !describe $chan(%gvn) $1- } | inc %gvn } } }

Not: Kodlarınn ekleneceği yer alias bölümüdür.