Spamfilter Yasaklama/Silme/Listeleme

Spamfilter çok geniş kapsamlı iyi bir güvenlik sistemidir İRC için. Lakin bu menüyü kullanmak biraz sıkıntılıdır. Özellikle Spam silme konusunda yöneticiler ciddi sorunlar yaşamaktalar spamların silinmediğinden ve komutun çok anlaşılır olmamasından dert yanmaktadırlar.

SpamFilter komutunu sizin için dialog haline getirdim ve ekleme işini sadece birkaç saniyede gayet net bir şekilde halledebilmenize olanak sağladım.

Dikkat etmeniz gereken husus spamfilter eklerken ekleme sebebine boşluk vermeyin _ kullanın. Spamfilterde boşluk yok unutun yoksa dialogtan sağlam verim alamayabilirsiniz. Her şey bitişik _ ile.

Silme konusuna gelince SpamFilter menüsünden listele yaptığınızda olduğu gibi size serverda atılmış tüm spamları liste halinde verecek ve en sonunda da "SPAMI SİL" şeklinde bir yazı eklenecek. Siz bu Spamı Sil Yazısına ÇİFT(Double) tıkladığınızda mevcut spamı kaldırabileceksiniz.

Dilerseniz Tüm Spamlarıda Silebilirsiniz İlgili Butona Tıklayarak.

Kodu remoteye ekleyin ve mIRC'te herhangi bir pencereye sağ tıklayın en alttaki SpamFilter Uygulaması seçeneğine tıkladığınızda menü açılacaktır.

menu * { 
 Spamfilter Uygulaması:dialog -m spam spam 
}
on ^$*:hotlink:/("?")/:@Spamfilter:return
on *:hotlink:*:@Spamfilter: {
 spamfilter del $noqt($gettok($hotLine,3,32)) $noqt($gettok($hotLine,6,32)) $noqt($gettok($hotLine,9,32)) $noqt($gettok($hotLine,12,32)) $noqt($gettok($hotLine,15,32))
} 

dialog spam {
 title "SpamFilter Ayarları/Yasaklamaları | Coder By uFuK irc.google.com"
 size -1 -1 223 165
 option dbu
 radio "Z-Line", 4, 33 67 39 10
 radio "G-Zline", 5, 33 79 42 10
 radio "Block", 6, 33 90 41 10
 radio "Shun", 1, 94 80 42 10
 radio "DCC Block", 2, 94 91 44 10
 radio "G-Line", 3, 94 68 44 10
 radio "Temp Shun", 7, 161 80 44 10
 radio "KİLL", 8, 161 91 39 10
 radio "K-Line", 9, 161 68 41 10
 box "Ceza Türleri", 10, 26 58 187 47
 text "Asama 2", 11, 1 76 24 8
 check "Kanala Gön. Mesajlar", 12, 31 10 68 10
 check "Özele Gön. Mesajlar", 13, 31 23 63 10
 check "Topic Mesajı", 14, 31 36 43 10
 check "Kisiye Gön. Noticeler", 15, 100 23 63 10
 check "DCC Mesajı", 16, 169 36 41 10
 check "Kanala Gön. Noticeler", 17, 100 10 62 10
 check "Part Mesajı", 18, 169 23 41 10
 check "Away Mesajı", 19, 100 36 43 10
 check "Quit Mesajı", 20, 169 10 41 10
 text "Asama 1", 21, 1 24 23 8
 box "Ceza Seçenekleri", 22, 26 1 188 53
 edit "", 23, 47 132 10 10, autohs
 text "Gün", 24, 34 132 12 8
 edit "", 25, 78 131 54 10, autohs
 box "Ceza Süresi", 26, 32 120 37 25
 box "Ceza Nedeni", 27, 73 120 64 25
 edit "", 28, 152 131 50 10, autohs
 box "Cezai Kelime", 29, 144 120 64 25
 box "Ceza Süre/Neden ve Cezai Kelime", 30, 26 110 187 54
 text "Asama 3", 31, 1 128 24 8
 button "Ekle", 32, 31 150 35 10
 button "Sil", 33, 72 150 35 10
 button "Listele", 34, 113 150 35 10
 button "Tüm Spamlari Sil", 35, 155 150 49 10
}
on *:dialog:spam:*:*: { 
 if $devent == sclick {
  if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter }
  if $did(4).state == 1 { set %yaptirim zline }
  if $did(3).state == 1 { set %yaptirim gline }
  if $did(9).state == 1 { set %yaptirim kline }
  if $did(5).state == 1 { set %yaptirim gzline }
  if $did(1).state == 1 { set %yaptirim shun }
  if $did(7).state == 1 { set %yaptirim tempshun }
  if $did(6).state == 1 { set %yaptirim block }
  if $did(2).state == 1 { set %yaptirim dccblock }
  if $did(8).state == 1 { set %yaptirim kill }  
  if $did(12).state == 1 { set %yaptirim1 c }
  else { unset %yaptirim1 }
  if $did(17).state == 1 { set %yaptirim2 N }
  else { unset %yaptirim2 }
  if $did(20).state == 1 { set %yaptirim3 q }
  else { unset %yaptirim3 }
  if $did(13).state == 1 { set %yaptirim4 p }
  else { unset %yaptirim4 }
  if $did(15).state == 1 { set %yaptirim5 n }
  else { unset %yaptirim5 }
  if $did(18).state == 1 { set %yaptirim6 p }
  else { unset %yaptirim6 }
  if $did(14).state == 1 { set %yaptirim7 t }
  else { unset %yaptirim7 }
  if $did(19).state == 1 { set %yaptirim8 a }
  else { unset %yaptirim8 }
  if $did(16).state == 1 { set %yaptirim9 d } 
  else { unset %yaptirim9 }
  if $did(23) != $null { set %ssure $did(23) }
  if $did(25) != $null { set %ssebep $did(25) }
  if $did(28) != $null { set %skelime $did(28) }
  if $did == 34 { /spamfilter }
  if $did == 33 { /spamfilter del $$?"Parametreyi Yazınız. Yani Neleri Yasakladıgınızı Özel Msg Kanal Msg Quit,Topic Vb." $$?"Ceza Türünü Yazınız Zline,Gline Vb." - - $$?"Cezai Kelimeyi(Sileceğiniz Kelimeyi) Yazınız" }
  if $did == 32 { spamfilter add %yaptirim1 $+ %yaptirim2 $+ %yaptirim3 $+ %yaptirim4 $+ %yaptirim5 $+ %yaptirim6 $+ %yaptirim7 $+ %yaptirim8 $+ %yaptirim9 %yaptirim $did(23) $+ d $did(25) $did(28) }
  if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter }
 }
 if $devent == init { 
  if %yaptirim == zline { did -c $dname 4 }
  if %yaptirim == gline { did -c $dname 3 }
  if %yaptirim == kline { did -c $dname 9 }
  if %yaptirim == gzline { did -c $dname 5 }
  if %yaptirim == shun { did -c $dname 1 }
  if %yaptirim == tempshun { did -c $dname 7 }
  if %yaptirim == block { did -c $dname 6 }
  if %yaptirim == dccblock { did -c $dname 2 }
  if %yaptirim == kill { did -c $dname 8 }
  did -a $dname 23 %ssure
  did -a $dname 25 %ssebep
  did -a $dname 28 %skelime
 }
 if $devent == close { 
  unset %yaptirim*
 }
}
raw 229:*: { 
 if %tspamsil == on { 
  /spamfilter del $3 $4 $7 $8 $10-
  .timerufuk2 1 2 unset %tspamsil
  .timerufuk 1 2 echo -as 4Tüm Spamlar Silindi. Eğer Silinmeyen Varsa Unrealircd.Conf'tan Kaldırmalısınız.
 }
 $iif(!$window(@SpamFiLter),window -nC @SpamFiLter) { 
  echo -e @SpamFilter 12Atılan Parametreler: 4 $qt($3) 12Ceza Türü: 4 $qt($4) 12Atılma Süresi: 4 $qt($6) 12Atılma Sebebi: 4 $qt($8) 12Atılan Kelime: 4 $qt($remove($10,:)) 12Atan Nick: 4 $qt($gettok($9,1,33)) $qt( 10SPAMI SİL)
  haltdef
 }
}
on ^*:snotice:*: {
 if $2 == removed && $3 == spamfilter { 
  $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) { 
   echo -et @biLgi 7»º» 10[Spamfilter] 1Hareket: 12[KALDIRMA] 1Kaldıran Nick: 4 $gettok($1,1,33) 1Kaldırılan Kelime: 4 $remove($4,') | halt
  }
 }
 if $2 == Spamfilter && $3 == added: {
  $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) { 
   echo -et @biLgi 7»º» 10[Spamfilter] 1Hareket: 12[Aktif Etme] 1Atan Nick: 4 $gettok($19,1,33) 1Atılan Parametreler: 4 $remove($6,]) 1 1Atılma Sebebi: 4 $remove($10,]) 1Atılan Kelime: 4 $remove($4,') | halt
  }
 }
 if $1 == [Spamfilter] && $3 == matches && $4 == filter { 
  $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) {
   echo -et @biLgi 7»º» 10[SPAMFİLTER TAKILMA] 12Takılan Nick: 4 $gettok($2,1,33) 12Takılan İp: 4 $gettok($2,2,64) 3Spamdaki Ekli Kelime: 4 $remove($5,:,') 7Userin Yazdığı Kelime: 4 $remove($8-,',]) | halt
  }
 }
}