Nur Chat


Nur sohbet chat odaları ile huzur yolculuğunun cennet kaynağı kendine vaad edileni tamamlamış ve doğru ufukların nazarında nur chat imkanı erişimi sağlamıştır. Nur sohbet chat odaları insanlık kaynağının hükümleri doğrultusunda özgün sohbetler içeren, değişime ve gelişmeye açık sohbet odasıdır.
     Nur sohbet ile hakikate giden ışık yolu aydınlığını kapsayan bir güçle dünyayı çepeçevre sarmış ve doğruluk mizacını esas temsili altına almıştır. Nur sohbet chat odaları ile hayat abidesini ve millete çağrı esasını insanlığa zuhur edip, kendi nefsinin emarelerini zindanın eşsiz karanlığına gömüp, kayboluşunun esaretini ortaya sermiştir. Hayatta insanlara vaad edilen doğru insan olmak, erdemli birey olmak, sevgi ve saygıyı insanlığa sunmak, iyilik mizacının kalplere yerleşmesini sağlamak, zorluklara tırmanışın bir esaret bedeli niyetini anımsayarak hayatımızı anlamlı kılmak, acılara göğüs germeyi bilemek, ihsan ve beşir kudretini kavramak ve doğru biçimde anlamak olan beşeri bir sistem olan dünya hayatı, bizlere vaad edileni Allah’ın nuru ışığında akıl yoluyla kavrayabilmemizi öngörmüştür. Nur sohbet chat odaları bu vasıtayla insanlara eğri ve doğrunun hükümleri ışığında sohbet edebilme özelliğini göstermiş, insanı bir vasıta aracı ile yeryüzündeki dünyada kuşatmış, yaratmıştır. Yaratılışın gayesi de şüphesiz, Allah’a kulluk vazifemizi yerine getirmek ve doğru bir insan olabilme kanısını iç dünyamıza yansıtmaktır. Nur sohbet chat odaları ile bu dünya hayatının sadece eğlence ve oylanma süreci içerisinde geçmesini ikaz ederek insanları uyarıcı sohbet dilimlerinin makul olacağı anlatılması gereken bir gerçektir. Sevgimizin kaynağının Allah ve aileden geçtiği bilinmelidir. Nur sohbet ile nur’u kalplere ilham aracı ile aksettirilmesi Allah korkusunu da beraberinde ilham buyuran en önemli güç kaynağının güzelliğidir. Sevgi dolu bir limandan geçmek için dışarıdaki fırtınayı anlamak gerekir. Sıcak dolu günlerin kıymetini anlamak için, çetin soğuk ve kışı iyi görüp kıymetini bilmek gerektirir. İnsanlara örnek ufkunun yolunu aralamak aynı zamanda bazı şeylerin bilincine varıp, kıymetini anlamaktan geçer. Hayatın da bize sunacağı kıymet; bildiklerimizi aktarmak, bilmediklerimizi doğru ve kâmil insanlar vasıtasıyla kendimize anlatılmasının sağlanmasıdır. Nur sohbet chat odaları ile bu sohbetin esası üzerine durulabilir, bunun yanında sohbeti oluşturan dizayn edici unsurlar gözden geçirilerek hitap kabiliyeti insanlığa sunulmalıdır.
     Nur sohbet chat odaları ile doğru sohbet ışığı dini sohbet aracılığıyla üstlenilmiştir. Dini sohbet insanlara iyilik yolunu açmayı öngörüp, kötülüğü kendi içine haiz olacak durumları tespit edip sakındırıcılığı görevini de üstlenmiştir. Nur sohbet chat odaları ile kazanımı yüksek ve güzel sohbet edebilme, seviyesi ile barışık ve düzgün esasları kendinde bulan sohbet unsuru olmayı yeğler ve size niteleyici sohbet imkanı sunar.